Popis

Portrét:

Jedna z královen fotografie. Stvořit portrét, který má svojí hodnotu není dílem okamžiku. Obyčejně je nutné studovat zvyky, myšlení a duchovní pochody portrétovaného, přičemž k jejich zachycení využije se profil obličeje, významné jeho části, nos, ústa a charakter očí, smělost čela. Důležitá je modelace vlasů a struktura pleti. To vše podtrhuje ustrojení v okolí krku, ramen a případně paží, které hrají v řešení portrétu velmi důležitou roli, pokud nejsou ze záběru úmyslně vyřazeny. Jsou desítky dalších vlivů, vhodná rekvizita a zejména vliv světla. Na portrétu nejdůležitějším je aby nebyl pouze fyzickým popisem tváře, hlavy, ale musí přinášet i hlubší informaci o člověku, který je takto zobrazen. Ty nejlepší portréty dokážou o portrétovaném vypovědět více než tlustá kniha. Všiměme si, že nejvýznamější portrétisté v malířství toto dokázali, ale jejich tvůrčí postup jim skýtal výhodu rozmyslu a úpravy svého díla. Fotograf musí vykonat vše předem a vlastní tvorba je jen okamžik. Autor textu: Michal Horák - Autor obrazu: Albrecht Dürer.