Popis

Instagram

Instagram je systém, který umožňuje přeposílat obrázky mezi jednotlivými účastníky Instagramu. Později byl začleněn i do sociálních sítí. Pro nás je však důležité, že obrazy pro Instagram se vytváří mimo klasické fotaparáty a nejčastěji mobilními telefony, které jsou vybaveny fotoaparátem, či tablety a dalšími takto vybavenýmipřístroji a schopnými komunikovat prostřednictvím internetu. Samozřejmě, že v tomto prostředí a s těmito technickými nástroji vzniká velké množství obrázků, z nichž některé mají svůj nepopiratelný půvab a hodnotu v podstatě uměleckou, protože často slouží k předání emocí buď jednomu nebo více účastníkům pohodlně a rychle zhotoveným obrazem. Zkoumáním velkého množství obrazů zhotovených tímto způsobem a k tomuto účelu se potvrdilo, že tyto malé obrázky obsahují také klenoty, které se mohou blížit svým pojetím od grafického listu a až po abstraktní,romantický či realistický výraz. S ohledem na jejich malý formát a limitující vlastnosti optických soustav kterými byly pořízeny mohou být ideálním ilustračním materiálem ke krátkým literárním útvarům, zejména poesie a to poesie psané formou Haiku, ale samozřejmě i jiné. Proto byla kategorie Instagram, respektive mobilních fotografií začleněna do této galerie a omlouváme se, že používáme název Instagram, což vlastně charakterisuje určitý systém, nikoliv vlastní typ fotografie. Při výběru takto pořízených fotografií bude nutno postupovat s velkým rozmyslem, protože jich je obrovské množství a budeme dávat přednost fotografiím s určitou textovou vazbou, klasická poesie, haiku, či krátký smysluplný bonmot nebo "mikropovídka". Autor textu: Michal Horák Autor obrazu: Štěpánka Burešová