Popis

Fotografie aktu

Fotografování aktu je velice náročná práce. Nejde o to zachytit ženskou (ale také i mužskou) postavu tak, aby výsledný obraz působil nevtíravým dojmem, aby diváka zasáhnul emocemi vyplývajícími z ladných křivek, krásných barevných odstínů či celému souboru odstínů v BW fotografii. jde také o to, aby divák byl vzdálen nevhodných pocitů a myšlenek při pozorování díla. Velmi často se stane, že fotografie aktu působí příliš naturálně a hrubým způsobem předkládá to, od čeho očekáváme vlídnost, potěchu, oslavu fantastického výtvoru přírody - lidského těla. Taková fotografie pak také obsahuje jen hrubé (tvrdé) sdělení k divákovi, často zachycuje tělo v pohybu a v partiích, které jsou spíše určeny k tušení než k primitivnímu obdivu. Fotografie aktu lehce skloouzne na šikmou plochu pornografie. Zvláště nebezpečné je to tehdy, pokud fotografující podlehne iluzi a počne takto zobrazovat nedospělé osoby - děti. To je po zásluze trestuhodné. Proto výběr fotografií pro tuto kategorii bude velmi přísný, tak aby ani náznakem nemohl divák spojovat zobrazené s něčím nevhodným. Stojí za připomenutí, že při fotografii aktu ať již barevné či černobílé hraje vedle schopnosti stylizovat model do vhodné polohy také osvětlení, které na těle zdůrazňuje objektivně existující křivky, ale současně objevuje i tvary sekudnární, často vzdálené od skutečné křivky těla a přesto nabité emocí. Ačkoliv model (vhodný model) vykazuje při fotografování aktu vždy obecnou podobnost, je to práce fotgrafa, která mu přisoudí jiný vjemový rozměr. Autor textu: Michal Horák - Autor obrazu: Sandro Botticelli