Popis

Abstrakce

Abstrakcí v pravem slova smyslu rozumíme proces, kdy z nějaké reality vytvoříme realitu jinou ale mající k původnímu tvaru a barev určitou vazbu. K tomu potřebujeme jistou dávku inteligence. To se děje, když provedeme analyzu reality (jejího tvaru) a nového výsledku dosáhneme následnou syntézou podle naší představy. Tento proces může mít mnoho variant a mnohdy i díky možnosti vrstevného uspořádání můžeme dosáhnout velmi komplikovaných obrazových vzorců, ale nikdy nesmíme opomenout, že vzniklé dílo musí být schopné diváka oslovit, vyvolat v něm emoce a představy. Digitální fotografie a následné postprocesy velmi přejí tomuto fotografickému stylu, ale i v minulosti vznikala velmi závažná díla abstraktního charakteru v analogovém procesu, kde však tvůrčí proces a realizační technika byly více náročnými. Je důležité abychom abstrakci nezaměňovali za ně jaké informační rebusy, složeniny, které spíše situaci komplikují a nedávají krásu jednotlivostem v jejich intelektuálním i citovém vnímání. Abstrakce v pravém slova smyslu pracuje s tvarem a barvou a povětšinou v čistých formách, nevytváří až tak často první, druhý či třetí obrazový plán, naopak prostor a případně i průběh událostí ukládá do jediné plochy. Zde bych chtěl poukázat na malířská díla. Na počátku tohoto nového směru stál Seurat a Cézanne, dále potom André Derain. Nejdále a na vrchol v tohoto stylu vyjadřování postoupil Georges Brague a Pablo Piccaso. Kdo skutečně má předpoklad a chce se pustit do tak vážné tvorby v uměleckém směru abstrakce měl by se seznámit s díly těchto malířů, ale dále i Emila Filly, Kupky (třebaže Kupka je již posunut osobitým způsobem dále) a podobně. Nicméně i s Otto Gutfreundem (plastika). To jsou studnice ze kterých lze čerpat abstraktní fotografickou kompozici (způsob vyjádření). Abstrakce, vztažená na fotografii je důkazem, že i zdánlivě obyčejné věci pocházející z tohoto světa mohou být neuvěřitelně krásné. Abstrakce je uměním, které spoléhá na cit diváka a na jeho inteligenci. Je podivuhodné, že s citem pro abstrakci objevujeme krásu i tam, kde dlouhou dobu byla skryta a jako příklad bych zde mohl uvést malířské umění gotické (středověké), které objevila teprve naše doba (19.století - Matějček a další). To rozhodně není uměním popisným. Tedy, musíme velmi dobře odlišovati umění, které je popisné a naplněné určitou romantikou či alegorií v duchu reality, kdežto umění abstraktní, pokud můžeme použít tohoto názvu toto nenapodobuje, ale tvoří z představy odvozené z reality. A proto tento způsob vyjadřování bude rušivým pro takového diváka, který žádá po obrazu výbuch temperamentu a expansi citu vedoucí k prvopočátečnímu ohromení a zaujetí tím, že něco podobného zažil v realitě. Obraz i fotografie abstraktní si diváka, který má určité předpoklady získávají postupně a překvapují ho velikým obsahem základní myšlenky. Autor textu: Michal Horák - Autor obrazu: je Georges Brague.