Popis

Abstrakce nalezená

Dlouho jsem přemýšlel nad tím, vytvořit toto album a s tak podivným názvem. Fotografie zde zveřejněné nesou všechny znaky abstrakce, ale pouze v její druhé polovině významu (obrazovému), kdy pracují s něčím, co bylo nalezeno. Fotograf je tedy postaven před stejnou úlohu jako divák a to stvořit si nějakou představu ve vazbě k nalezenému obrazu. Neprovádí tedy onu důležitou část výtvarného děje, to jest analýzu scény ve vztahu k pohybu a významu věcí a pochopitelně jejich barevnosti a tvarům. Nicméně vyžaduje po divákovi určitou představu na základě nalezeného tématu a mnohdy k tomu připojuje i název svého díla, čímž podává divákovi pomocnou ruku k pochopení. Tyto fotografie bývaj velmi působivé a nevšimnout si jich byla by velká škoda a proto zde mají svoje místo. Je zajímavé, že velmi obtížně se hledá, ba co více ani nelze nalézt podobný druh obrazů provedených malířskou technikou. Důvodem je to, že namalovaný obraz vzniká na bílém plátně, nebo na nějakém podkladu na základě uvážení malíře, ať již je to složitý proces nebo pouhé "cáknutí" barvou na podklad. Obraz tedy před tím neexistuje. Je ještě jedna situace, kdy se dá hovořit o abstrakci nalezené ve smyslu abstrakce jako takové. Je to situace kdy fotograf vyčká na vhodné světlo nebo použije umělého osvětlení a sděluje tím určitou emoci a žádá po divákovi nalezení smyslu svého sdělení. To platí především pro geometricky pojaté obrazové vyjádření a nemá to nic společného s takovými technikami jako je hloubka ostrosti a podobně nebo využití detailu, což abstrakcí zřejmě není. Je na místě všimnout si zde jedné z mnoha definic abstrahování: "postup a výsledek myšlenkových operací od jednotlivého k obecnému, k modelům, zákonitostem, pojmům". Je namístě si ovšem také připomenout, že slovo abstrakce se vztahuje ke jednotlivým výtvarným (malířským) směrům, jako je kub ismus, expresionismus a podobně. Nemáme proto tedy jenom jednu formu obrazové abstrakce. Mohli bychom tedy fotografii obecně rozdělit na to, co je reprentací skutečnosti a to co je abstrakcí. Autor textu: Michal Horák - Autor obrazu: Vasilij Kandinskij